Escarificar i punxonar la gespa

Posem a la seva disposició dues màquines a lloguer per realitzar el manteniment de la seva gespa: escarificar i punxonar.

Escarificar

Es tracta de passar sobre la gespa una màquina amb tallants verticals per tal d’arrencar i portar a la superfície la capa d’herba morta que es forma arran de sòl. Un cop a la superfície és retirada manualment o amb tallagespa de recollida i afavoreix l’airejament i entrada de llum a la superfície del terra. Es recomana realitzar l’escarificat un cop l’any, a primavera o tardor.

Lloguer: 60 euros/dia

escarificar i punxonar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punxonar

És l’acció de passar una màquina sobre la gespa que penetra al sòl i extreu xurrets d’entre 7 i 14 cm. Es realitza abans de resembres per airejar el sòl, fer penetrar la llum, ajudar al drenatge i reforçar el creixement posterior de les arrels. També és recomenable realitzar la tasca almenys un cop l’any en tot tipus de gespes i especialment a les que tenen facilitat d’entollament.

Lloguer: 100 euros/dia

escarificar i punxonar

https://www.maquinarialliro.cat

escarificar i punxonar

Formulari de contacte