Esmolar equips de poda arvipo

Per tenir sempre a punt la tisora cal que estigui sempre ben esmolada. D’aquesta manera asseguraràs un treball més net  i un augment d l’autonomia de les bateries, ja que redueix considerablement l’esforç innecessari. esmolar equips de poda

A continuació us oferim un vídeo on es veu com esmolar equips de poda

Us recordem que a Maquinària Lliró oferim un servei integral per al manteniment dels vostres equips de poda, tant d’esmolar com de control de software, engreixatge i neteja!

https://www.maquinarialliro.cat

Formulari de contacte